EnergieEducatie - dé portal voor onderwijs en energie

Het portfolio is samengesteld op basis van de volgende criteria:

  • Substantieel onderdeel van materiaal gaat over energie (besparing en/of opwekking)
  • In de doelstellingen zitten zowel elementen van waardenontwikkeling als kennisoverdracht
  • Inhoudelijk is het materiaal objectief
  • Het materiaal is overal uitvoerbaar (specifieke excursies etc. zijn dus uitgesloten)
  • Spreiding over de niveaus, bij voorkeur zoveel mogelijk
  • Het gaat om lessen die door de leerkracht zelf zijn uit te voeren
  • Het product heeft een digitale component
  • Product moet overneembaar zijn door alle NME-aanbieders

NME-aanbieders kunnen dit aanbod zelf uitbreiden met regio- of gemeentespecifieke producten (bijvoorbeeld een excursie naar een windmolen).