Fotograaf Michiel Wasmus BS Klimboom Best leerlingen met student125 HBO studenten Built Environment van Zuyd Hogeschool verzorgen in december 2017 een project over Energiebesparing op zo’n 25 basisscholen in Brabant en Limburg. Samen met energie-inspecteurs geven zij les aan groep 7 en 8, gaan in teams met checklists op onderzoek door de school en geven de scholen een energie advies. Een mooie samenwerking van Omgevingsdienst NL, drie uitvoeringsdiensten, Zuyd Hogeschool en RVO.nl.

Wet Milieubeheer
De twee Limburgse Uitvoeringsdiensten, RUDZL en RUDLN, hebben in 2017 alle 80 VO scholen in Limburg bezocht. Zij hebben een energie-inspectie uitgevoerd en de scholen voorzien van een goed energie-advies. Dit was in het kader van het Activiteitenbesluit uit de Wet Milieubeheer. Hierin staat dat alle gebouwen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd tot vijf jaar. Bijna alle VO scholen en zo’n kwart van de PO scholen vallen hieronder.

Energie en geld besparen
En niet voor niets: er valt veel energie te besparen. Een gemiddeld schoolgebouw verbruikt bijna net zoveel energie als 50 tot 100 huishoudens. Ongeveer de helft gaat op aan verlichting, de andere helft aan verwarming. Door het beter inregelen van installaties kan wel 30 of 40 procent energie worden bespaard. En met gedragsmaatregelen, zoals licht en beamers uit als ze niet nodig zijn, kan nog eens 5 tot 10 procent worden bespaard. Verder voldoet in ruim 70 procent van de scholen het binnenklimaat niet aan de minimum eisen. Energiebesparing en een gezondere binnenlucht leiden tot minder ziekteverzuim, betere leerprestaties, een comfortabelere school en lagere energiekosten.

Brabant en Limburg
Voor het project ‘Energiebesparing op scholen in Brabant en Limburg’ worden basisscholen bezocht. Want ook al vallen zij niet onder de wet, energiebesparing levert voor hen natuurlijk ook deze voordelen op. De Omgevingsdienst NL, drie regionale uitvoeringsdiensten, Zuyd Hogeschool in Heerlen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben hiervoor het project “Energiebesparing op scholen in Brabant en Limburg” opgezet. 125 studenten van Zuyd Hogeschool hebben college gehad over Energiebesparing in schoolgebouwen. In hun projectweek gaan zij in groepen op bezoek bij zo’n 25 basisscholen in Limburg en Brabant. Dat doen zij samen met energie-inspecteurs van twee regionale Uitvoeringsdiensten in Limburg, de RUDZL en de RUDLN, en van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, de ODZOB. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen een les over duurzaamheid en energiebesparing. Daarna gaan zij in teams met een checklist op speurtocht door de school, op zoek naar mogelijkheden voor energiebesparing en andere duurzame maatregelen. Hiervoor zijn vijf checklists gemaakt, over duurzaamheid, verlichting, stekkers & apparaten, isolatie en verwarming. De HBO studenten schrijven vervolgens onder supervisie van de energie-inspecteur een energie-adviesrapport met concrete maatregelen voor het schoolbestuur of de schoolleider. Na ongeveer een jaar controleert de energie-inspecteur of de aanbevolen maatregelen ook zijn uitgevoerd.

Het project “Energiebesparing op scholen in Brabant en Limburg” samengevat:

  • 10 energie-inspecteurs krijgen een training
  • 125 studenten van Zuyd Hogeschool krijgen college, geven les, doen praktijkervaring op met energie-inspecties, en schrijven een energie-adviesrapport
  • 500 leerlingen van groep 7/8 krijgen energieles
  • 5 checklists zijn samengesteld (duurzaamheid, verlichting, stekkers & apparaten, isolatie en verwarming)
  • 25 basisscholen krijgen een gratis energie advies en uiteindelijk een comfortabelere en gezondere school en een lagere energierekening

Meer informatie
Dit is een van de acties uit het Nationaal Energieakkoord.
Omgevingsdienst NL (ODNL) voert dit pilot project uit als branche aanpak scholen (zie www.omgevingsdienst.nl en www.infomil.nl voor meer informatie).
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland levert een bijdrage vanuit de Green Deal Scholen (zie ook www.rvo.nl/frissescholen). 

logos Energiebesparing op scholen Brabant Limburg