grafiek energiegebruik op scholenWist je dat scholen gemiddeld 25% energie verspillen en dat je met alleen al gedragsaanpassingen zo'n 15% kan besparen? Hoe we dat weten: doordat er scholen zijn die dit realiseren en die dit nauwkeurig monitoren! Graag delen we enkele voorbeelden van deelnemende scholen uit het Eco-Schools programma.

Praktijkvoorbeeld: besparen door energiemonitoring Samen met de leerlingen van het Eco-Team houdt conciërge Gerard van Loon van het Nordwin College VMBO-groen in Leeuwarden de energieverbruiksgegevens van hun school nauwkeurig bij. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de dag- en nachtgegevens en per maand wordt aangegeven of het hoger (rood) of lager (groen) is dan vorig jaar. Alleen al door alles goed in de gaten te houden is op deze school €5.000 aan energie bespaard. Als je vervolgens gaat kijken waarvoor de energie gebruikt wordt en hoe je daar anders mee om kunt gaan dan kan je snel weer verdere verbeteringen realiseren. 

 

Het gemiddeld energieverbruik van een basisschool kost €22.000/jaar, dat is 19% van de vaste kosten van de school. Een voorzet gezet onderwijs school heef gemiddeld zo’n €90.000/jaar aan energie­kosten. Het is de moeite waard om daar een besparing op te realiseren, zeker omdat die ieder jaar terugkomt. Zo zorgt verlichting ongeveer 60% van het elektriciteitsgebruik van een school. Als je zuinige verlichting installeert dan bespaar je 30-40% op het elektriciteitsgebruik. Je verdient als school je investering in ca. twee jaar terug!

Praktijkvoorbeeld: de groene aircoEen ander mooi voorbeeld is ‘de groene airo’ van het Nordwin College in Heerenveen. De directeur heeft een kamer met twee glazen buitenwanden. In de zomermaanden kan het daar behoorlijk warm worden. De eerste gedacht was om daar een airconditioning aan te brengen. Maar de leerlingen van het Eco-Team vonden dat geen goede oplossing, want een airo kost veel energie. Na enig nadenken kwamen zij met 'de groene airco'. Buiten voor de glazen wanden hebben de leerlingen leilindes geplaatst. Deze bomen staan in voorjaar en zomer goed in het blad en houden zo de zon tegen en absorberen warmte. Door te kiezen voor leibomen blijft er voldoende buitenlicht binnenkomen. In de donkere wintermaanden is het blad er af en is er voldoende buitenlicht. De school laat hiermee duidelijk zien dat zij een groene school is en dat zij klimaat en energie belangrijk vinden. Door meer groen helpen zij de klimaatadaptatie en doordat er geen airo is aangeschaft wordt er niet onnodige energie gebruikt! 

 

Het Eco-Schools programma is ervan overtuigd dat meer scholen de energietransitie de school in kunnen halen. Het is een uitgelezen mogelijkheid om leerlingen actief te betrekken bij de actualiteit. Ga eens (met de leerlingen!) monitoren wat het energiegebruik van de school is en waar deze energie eigenlijk voor wordt gebruikt. Zoek vervolgens uit wat er allemaal mogelijk is om het gebruik terug te brengen en duurzame energie op te wekken en maak dan een plannetje hoe je het gaat doen. Je zult verrast zijn door de uitkomsten. En op die manier verbind je de lessen met het klimaat- en energiebeleid van de regering, de provincie en de gemeente. Landelijke ambitie vanuit het Energieakkoord is een energiebesparing van 1,5% per jaar en 14% duurzame energieopwekking in 2020. Dat moeten wij als scholen toch makkelijk kunnen halen?

Tien weetjes:

  • Scholen verspillen gemiddeld 25% van hun energie doordat een verkeerd ingestelde verwarmingsketel. Iedereen denkt dat het goed geregeld is, maar vaak blijft de verwarming ‘s avonds, in de weekenden en in vakanties branden.
  • Met gedrag kunnen scholen 10-15% besparen. Na gebruik lichten uit, computers uit en deuren dicht helpt echt!
  • Alleen al het monitoren van energiegebruik leidt impliciet al tot besparen. En samen met leerlingen het energiegebruik monitoren is leuk en leerzaam.
  • Goed de energierekening bekijken kan werken. Stichting BOOR heeft zo €1 miljoen bespaard! Er bleek gefactureerd te worden op basis van geschatte gebruiken, zelfs voor locaties die al gesloten waren.
  • Duurzame verlichting heeft een terugverdientijd van maar 2 jaar. Dat meestal is de lichtopbrengst van de nieuwe lampen ook nog beter.
  • Sommige bassischolen hebben een grootgebruikers aansluiting terwijl dat niet nodig is. Daarmee betalen ze teveel. Of na een samenvoeging kan een school zelfs meerdere aansluitingen hebben.
  • Overstappen naar een nieuw energiecontract voor duurzame energie kan een aanzienlijke besparing opleveren.
  • Als de temperatuur ’s ochtends een graadje lager is en er goed geventileerd wordt, dan leidt dat tot betere leerprestaties.
  • Gemeenten hebben beleid gericht op klimaat en energie. Als school kan je daar mede invulling aan geven en kan je een bijdrage leveren aan de communicatie met de ouders. Gemeenten zijn vaak bereid de school dan te steunen.
  • Maatregelen die in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) staan kunnen gewoon besproken worden. Duurzame maatregelen kunnen naar voren gehaald worden of niet duurzame maatregelen kunnen aangepast worden.

Kijk voor meer informatie over het thema Energie in het Eco-Schools programma op www.eco-schools.nl