Er liggen nog volop kansen voor schoolbesturen om met relatief kleine maatregelen energie te besparen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil schoolbesturen hiervan bewust maken en hen helpen bij het nemen van laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen. Scholen kunnen nu steun bij het nemen en monitoren van energiebesparende maatregelen. 

Deze week startte het 2-jarige programma Scholen besparen energie. Het ministerie lanceert het programma in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), PO-Raad, VO-raad, Ruimte-OK, Bouwstenen voor Sociaal en RVO.nl.

Scholen besparen energie

Het programma ondersteunt basisscholen en middelbare scholen actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Daarbij ligt de focus op kleine energiebesparende ingrepen die weinig kosten, en waarmee schoolbesturen relatief veel geld kunnen besparen.

Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van het energieverbruik, het minimaliseren van sluimerverbruik en het energiezuinig inregelen van de verwarming. Aan de slag gaan met energiebesparend gedrag samen met leerlingen en leerkrachten hoort daar ook bij. Uit de praktijk blijkt dat met al dat laaghangend fruit al snel zo’n 10% energiebesparing kan worden bereikt.

Direct aan de slag

Schoolbesturen worden actief ondersteund in het nemen van de eerste stappen. Een Energiebespaarder maakt samen met het schoolbestuur inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Via een online en telefonische helpdesk kunnen schoolbesturen vragen stellen.

Schoolbesturen die direct aan de slag willen, kunnen op de website een startpakket aanvragen met daarin processtappen, tips en informatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Informatieplicht Energiebesparing

Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat is een wetswijziging die een groot deel van de scholen verplicht hun energieverbruik te melden en daarbij aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Zo kan de overheid de energiebesparing op scholen beter monitoren, en beter zien of Nederlandse bedrijven en instellingen aan de eisen uit de Wet Milieubeheer voldoen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Kijk dan op Scholen besparen energie

Bron: RVO | Ruimteok