kaartWil je graag een gastles EnergieEducatie of ben je op zoek naar andersoortige ondersteuning? Zoek dan naar het centrum voor Natuur- en Milieueducatie (NME) bij jou in de buurt. Het kaartje hiernaast verwijst je door naar een pagina waarop alle NME-organisaties in Nederland te vinden zijn.

Natuur- en milieueducatie (NME) laat mensen kennismaken met natuur en milieu, meestal met als achterliggende gedachte dat bekendheid hiermee en kennis hiervan zal leiden tot meer betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid en leefbaarheid van de samenleving. Door het hele land zijn er vele centra op dit gebied actief. Steeds meer NME-organisaties  richten zich niet langer (alleen) op educatie en onderwijs, maar gebruiken een breder sociaal instrumentarium voor een breed scala aan doelgroepen. Zij participeren in lokale of regionale netwerken (vaak rondom een bepaald duurzaamheidsthema) waarin een diversiteit aan partijen en spelers samenwerkt.

Zoek een NME-organisatie in de buurt.


Over ons

Met deze website willen wij een impuls geven aan de samenwerking op het gebied van EnergieEducatie, zodanig dat het bestaande educatieve aanbod van de beste kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid zichtbaar wordt en via de beschikbare infrastructuur snel en effectief bij gebruikers aankomt. De website is daarom het resultaat van meerdere samenwerkende partijen.

DuurzaamDoor en Platform NME: themawerkgroep NME & Energie
logo duurzaamdoor nme
In 2014 werkt het Platform NME samen met DuurzaamDoor aan de professionalisering van het NME-werkveld. Eén van de themawerkgroepen die gefaciliteerd wordt vanuit deze samenwerkingsovereenkomst PlatformNME-Duurzaamheid is de Themawerkgroep NME & Energie. Deze werkgroep is actief sinds eind 2014 en bestaat op dit moment uit een actieve kerngroep van zo’n 10 NME-ers uit het land, met daaromheen een ‘geïnteresseerde schil’ van nu zo’n 25 NME-ers en overige geïnteresseerden. De werkgroep heeft het portfolio van kwalitatief goede producten op het gebied van EnergieEducatie samengesteld, dat op deze portal EnergieEducatie.nl is gepresenteerd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): Green Deal Scholen
logo rvo
RVO is samenwerkings­partner in de uitvoering van de Green Deal Scholen en verantwoordelijk voor de hoofdlijn ‘ontsluiten educatief aanbod op het gebied van energie’. Voor de uitvoering van deze hoofdlijn wordt gebruik gemaakt van deze portal EnergieEducatie.nl.

Ministerie van Economische Zaken: Energiedialoog Junior
logo ministerie ez
Het kabinet wil die kracht uit de samenleving nadrukkelijk inzetten bij de keuzes die de komende decennia onvermijdelijk zijn. Daarom is de energiedialoog gestart: een initiatief om in Nederland het gesprek over energie van de toekomst dichtbij te brengen. Voor het betrekken van kinderen bij deze landelijke dialoog wordt gebruik gemaakt van deze portal EnergieEducatie.nl.

SME: initiatiefnemer
logo SME AdviesDe website EnergieEducatie.nl is een initiatief van SME. SME is een adviesorganisatie die zich bezig houdt met duurzaamheid en gedrag. Het motto is ‘Duurzaamheid is mensenwerk’. SME adviseert overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties en burgers op het gebied van duurzaamheid. De producten variëren van beleidsontwikkeling tot businessplannen, energiecoaches opleiden, netwerken opzetten en ondersteunen tot duurzaam onderwijs. SME is onder andere nationaal coördinator van...

Eco-Schools Nederland
SME verzorgt het programmamanagement en onderhoudt de nationale en internationale contacten. Vanuit SME worden de audits van de scholen uitgevoerd. De begeleiding van de scholen geschiedt door zzp-ers en medewerkers op projectbasis. Op die manier is er altijd een scheiding tussen begeleiding en beoordeling.

Neem contact op met EnergieEducatie.nl