Hoe ziet de energievoorziening van Nederland er in de toekomst uit? Een duurzame energievoorziening: daar gaan we voor! Hoe realiseren we dat?

Hoe verlagen we ons energieverbruik en waar halen wij straks onze energie vandaan? Op deze vragen zoeken we antwoorden. Daarom daagden we in juni 2016 alle groepen 7 en 8 van Nederlandse basisscholen uit om mee te doen met de Energiedialoog Junior. De kinderen van nu zijn immers de burgers, onderzoekers, uitvinders, politici en ondernemers van 2050. Bijna 250 leerlingen van 9 Nederlandse basisscholen ontwikkelden hun ideeën in het kader van de Energiedialoog Junior.

De Energiedialoog Junior

Wat is er gebeurd?

Alle groepen 7 en 8 van Nederlandse basisscholen konden meedoen met de Energiedialoog Junior. De 250 leerlingen uit de deelnemende klassen hebben aan de hand van het lespakket Energieke Scholen zelf oplossingen bedacht om energie te besparen of op te wekken. Deze wensen en ideeën hebben ze verwerkt op postkaarten, die ze hebben opgestuurd aan ruimtevaarder André Kuipers. De jury heeft uit uit deze 250 ideeën een winnaar geselecteerd. De winnaar heeft samen met haar hele klas het winnende idee verbeeld in een filmpje, dat je hieronder kunt bekijken.

 


Over de Energiedialoog

De overgang van een fossiele naar een CO2-arme, duurzame energievoorziening raakt ons allemaal; het heeft invloed op ons vervoer, de wijze waarop we onze huizen van energie voorzien en hoe we ons landschap inrichten. De Rijksoverheid gaat hierover graag in gesprek en nodigt je uit om je ideeën tijdens de Energiedialoog van 7 april tot 1 juli 2016 met hen te delen via diverse bijeenkomsten en op de website.