sidebar green deal scholenEen goed onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Daarnaast zijn zowel verouderde, onduurzame gebouwen als Frisse Scholen ontzettend interessante lesmaterialen. Is jullie school hoog toe aan verduurzaming of is jullie school recentelijk verbouwd? Grijp dan het moment aan voor een interessante les energie-educatie! Zelfs tijdens de bouw kun je samen met de bouwer de mogelijkheden onderzoeken voor een excursie.

Samen werk maken van duurzame schoolgebouwen (Frisse Scholen)

Om iets te doen aan het slechte binnenklimaat en de slechte energieprestaties van scholen, is begin 2015 de Green Deal Scholen gesloten tussen Rijksoverheid, onderwijssector en gemeenten. Het doel van de Green Deal scholen is: versnellen van het op grote schaal realiseren van gezonde leer- en werkomgevingen voor leerlingen en leraren in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij het gezamenlijk verduurzamen van hun schoolgebouwen. Daarbij is aandacht voor energie (besparing en duurzame energieopwekking) en voor de kwaliteit van het binnenmilieu op de scholen. Zie ook het uitvoeringsprogramma. Binnen de Green Deal Scholen wordt aandacht besteed aan

  • energiegebruik,
  • energie-opwekking en
  • het binnenklimaat.

Schoolgebouwen met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid) staan bekend als 'Frisse Scholen'. Een laag energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn. Het programma 'Frisse Scholen' laat zien via een Programma van Eisen, handleidingen, stappenplannen en praktijkvoorbeelden welke oplossingen mogelijk zijn en hoe dit valt te organiseren en financieren.

Meer informatie: www.greendealscholen.nl en www.frisse-scholen.nl

Het (on)duurzame gebouw als lesmateriaal

Wordt er op jullie school duurzame energie opgewekt en zo ja, hoeveel? Hoe verhoudt zich dat tot de hoeveelheid energie die jullie gebruiken? Waar wordt die energie voor gebruikt; de verwarming, de koeling, de ventilatie, de computers, de verlichting? Hoe kunnen leerlingen en docenten hun gedrag aanpassen om het energieverbruik te verminderen? Doen jullie de lichten uit als jullie de klas verlaten? Zijn de computers uit als ze niet worden gebruikt? Hoe zit het met de instellingen van de verwarming en de ventilatie buiten schooltijden en in de vakanties?

Helaas laten het binnenklimaat en de energieprestatie van de meeste van de circa 9.000 schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland te wensen over. Eén van de redenen waardoor de energieprestaties van veel scholen slecht zijn, is dat scholen vaak maar weinig inzicht hebben in hoe hun gebouw functioneert. Het is dan ook een prachtige kans om de verduurzaming van schoolgebouwen te combineren met energie-educatie. Het educatief materiaal op deze website kan je daarbij helpen. Vooral de pakketten 'Energieke Scholen' en 'BREEAM-NL Junior / Eco-Schools' blijken erg geschikt voor de combinatie van EnergieEducatie en gebouwverduurzaming.

Bekijk meer praktijkervaringen...