leskist energiekDe leskist Energiek gaat over zuinig omgaan met energie en om het gebruiken van duurzame energiebronnen.

Met deze leskist ontdekken de leerlingen waarom we zuinig moeten omgaan met energie en wat alternatieve energiebronnen zijn. De leskist bestaat uit drie gestructureerde lessen waarin antwoord wordt gevonden op de volgende vragen: Waarom zouden we energie besparen? Hoe kunnen we dit doen? En wat is duurzame energie? De leerlingen voeren elk een van de acht proeven uit. Zo doen de leerlingen ervaringen op met deze begrippen. Zo leren zij de voor- en nadelen kennen van bv. wind- en zonne-energie en leren welke apparaten veel en welke minder energie gebruiken. Aan het einde van de lessenserie volgt een concluderende les, waarin de leerlingen aan elkaar kunnen presenteren welke energiebronnen en energiebesparende maatregelen volgens hen de beste zijn.

De Leskist Energiek is bij verschillende locale NME Centra te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij Buitenwijs in Nieuwegein. De leskist is niet verkrijgbaar via de site van energieeducatie.nl. Het makkelijkst is om bij het lokale NME centrum na te vragen of zij de leskist in huis hebben of kunnen bestellen.