WebgroengelinktIn de afgelopen maanden is intensief gewerkt aan verbeteringen in het zoek- en vindsysteem GroenGelinkt. Zo zijn de zoekschermen nu beter via telefoon en tablet te benaderen en is, naast aanbod voor de kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs,  nu ook aanbod voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) vindbaar.

Een overzicht van alle verbeteringen die zijn doorgevoerd, vind je op de website van GroenGelinkt.

Over GroenGelinkt

Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. Dit is grofweg te verdelen in drie vormen: lespakketten, activiteiten en locaties. GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod vindbaar wordt.

Dat doen we door gebruik te maken van een informatie- en zoeksysteem, waarop alle organisaties hun educatief aanbod toegankelijk kunnen maken. GroenGelinkt kan vervolgens worden geïntegreerd in bestaande websites via een zoekscherm of widget. Hierdoor is informatie over natuur- en duurzaamheidseducatie overal beschikbaar en gemakkelijk te vinden. Ook op deze website EnergieEducatie.nl maken we gebruik van GroenGelinkt.