Swerkboekje beschikbaarchoolleiders, MR-leden en (groot)ouders die overwegen het initiatief te nemen om hun school te gaan verduurzamen, kunnen vanaf nu aan de slag met het werkboekje ‘Werken aan een Waardevolle School’.

Het werkboekje verkent op basis van vier pijlers verschillende mogelijkheden waarop duurzaamheid kan worden verankerd binnen het onderwijs. Het werkboekje helpt met het opstellen van een mogelijk verbeterplan voor de eigen school. Dit op basis van opdrachten, tips en links naar nuttige informatie. Het verbeterplan kan de schoolleiding en het schoolbestuur helpen met de wijze waarop duurzaamheid binnen de school een plek kan krijgen. Scholen en ouders die zich met de Valentijnsactie #HouVanjeSchool hebben aangemeld, zullen het nieuwe werkboekje vandaag als eerste ontvangen.

Schoolleiders en ouders als sleutelfactor

De ervaring leert dat het de schoolleiders en de ouders zijn die het verschil kunnen maken om het thema duurzaamheid binnen de school actief van de grond te krijgen. Om hierbij te helpen hebben de partners van de Green Deal Scholen, Stichting Ouders & Onderwijs samen met Eco-Schools en de Dutch Green Building Council (DBGC) dit werkboekje opgesteld. Met dit werkboekje kunnen schoolleiders, MR-leden en ouders gezamenlijk aan de slag kunnen met het opstellen van een verbeterplan voor de school. Gezamenlijk zetten de partijen zich in om voor de zomer 100 schoolleiders en ouders te vinden die met de aanvang van het nieuwe schooljaar voor de school aan de slag willen. De oproep staat open voor schoolleiders die ‘iets’ met duurzaamheid willen/moeten, maar nog niet precies weten hoe of wat, maar ook voor alle (groot)ouders die in hun dagelijkse werk te maken hebben met expertise die inzetbaar kan zijn voor de verduurzamingsopgave op scholen.

Ondersteuning vanuit Green Deal Scholen

Het werkboekje wordt mede ondersteund door de Green Deal Scholen. Met deze Green Deal willen sectororganisaties en overheid schoolbesturen actief op weg helpen hun schoolgebouwen te verduurzamen. Het traject staat niet op zichzelf. Naast dat deelnemers kunnen terugvallen op ondersteuning vanuit de landelijke Green Deal Scholen zal er ook gebruik gemaakt worden van het eerdere leertraject “Waardevolle School” waarmee de DGBC en Eco-Schools vorig jaar ervaring opdeden bij een basisschool in Zaanstad.

Aan de slag zonder extra werkdruk

hou van je school facebookMet het programma 'Waardevolle School' willen betrokken partijen laten zien dat het ook mogelijk is de verduurzaming van scholen op te pakken, zonder dat dit tot extra werkdruk van schoolleiders moet leiden. Dit door de focus te richten op die ouders die in hun dagelijkse leven werken als professional in of rond de bouw-, handel- en dienstensector. Met het programma willen wij deze ouders in staat te stellen op een juiste manier het onderwerp ‘duurzaamheid’ en ‘binnenmilieu’ op de agenda van hun school te krijgen.

Om over duurzaamheid in gesprek te gaan met de schoolleiding/-directie en/of de medezeggenschapsraad, stelden de betrokken partners een startbrief op. Ook deze is nu online te downloaden.