Vstudenten UU zeistijf masterstudenten van de opleiding ‘Energy Science’ aan de Universiteit van Utrecht werken sinds eind april aan een opdracht om zes middelbare scholen in Zeist te helpen verduurzamen. De scholen starten in juni officieel aan het programma Eco-Schools, waarbij leerlingen en docenten in twee jaar tijd stappen gaan zetten om op hun school van binnenuit duurzame veranderingen aan te jagen. Parallel aan de acties die zich richten op bewustwording en gedragsverandering, gaan de scholen aan de slag met hun gebouw en het beheer ervan. ‘Eco-Schools+’, zou je het kunnen noemen.

Borging in het meerjarenonderhoudsplan

Voor het pluspakket wordt aanspraak gedaan op de subsidieregeling van de landelijke Green Deal Scholen. Die subsidieregeling is erop gericht om drempels weg te nemen en scholen te helpen bij de eerste stappen ten behoeve van de verduurzaming en verfrissing van hun gebouw. Dat is precies waarmee de masterstudenten, in samenwerking met de gemeente Zeist en Eco-Schools Nederland, aan de slag gaan! Voor alle zes de scholen wordt een energielabel opgesteld. Op basis daarvan onderzoeken de studenten welke maatregelen de scholen zouden kunnen nemen, welke besparingen daarmee te bereiken zijn, welke investeringen nodig zijn en op wat voor termijn deze kunnen worden terugverdiend. Middels een workshop of een spelvorm maken leerlingen, docenten, directies, conciërges en schoolbesturen op laagdrempelige wijze kennis met deze informatie. Tot slot zal Eco-Schools Nederland de scholen begeleiden om op basis daarvan een duurzaam en fris plan van aanpak te ontwikkelen en dit te borgen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Feestelijke kick-off en de ‘Zeisterkring’

logo eco schoolsOp donderdagmiddag 8 juni vindt er een feestelijke kick-off plaats voor iedereen die zich voor dit project gaat inzetten. Dat zijn natuurlijk de leerlingen, personeel en management van de scholen. Daarnaast scharen ook diverse organisaties uit Zeist zich achter het initiatief. Een ‘Zeisterkring’ van verschillende partijen uit Zeist (scholen, gemeente, adviesbureau, wetenschap en financierders) gaat de scholen in het traject ondersteunen. Op die manier kunnende duurzame besparingskansen optimaal worden benut en worden de scholen verder ondersteund in hun duurzame ambities. Zo zet Zeist er gezamenlijk de schouders onder! Dit sluit aan bij de ambities van de gemeente, die in 2030 klimaatneutraal wil zijn: een forse uitdaging waar iedereen in Zeist zijn/haar bijdrage aan moet leveren.

Het koppelen van 1) het Eco-Schoolsprogramma 2) het verduurzamen van het meerjarenonderhoudsplan en 3) het organiseren van een duurzaam netwerk is nog niet eerder gedaan in de huidige omvang. Een mooie uitdaging!