deltaplanDe bouw- en vastgoedsector zet stappen om de bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen, maar het gaat nog niet snel genoeg om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat geldt ook voor schoolgebouwen. Daarom is er in het kader van het Deltaplan Duurzame Renovatie ook een werkgroep 'Onderwijs' gestart.

Met het Deltaplan Duurzame Renovatie maakt de bouw- en vastgoedsector meters voor een duurzaam gebouwde omgeving volgens 'de Parijse standaard'. Dat bekent dat de lat hoog wordt gelegd, alles om de klimaatdoestellingen te halen zoals die in november 2015 in Parijs zijn afgesproken en door maar liefst 174 landen zijn ondertekend. In de scholenbouw is daar nog veel winst te behalen, want in veel van deze gebouwen laat het binnenklimaat en de energetische kwaliteit te wensen over. Dit leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten én een hoger ziekteverzuim. Ook brengt deze zaken onnodig hoge exploitatielasten met zich mee, door de enorme verspilling van energie die er plaatsvindt.

Voor het Deltaplan Duurzame Renovatie werkt initiatiefnemer Dutch Green Building Council samen met participanten, marktpartijen en partijen zoals de Sociaal-Economische Raad (SER). De werkgroep Onderwijs is al volgt samengesteld:

 

werkgroep onderwijs deltaplan