Praktijkervaringen

Kinderen als belangrijke stakeholders Waardevolle School Zaandam (PO)

In 2015 hebben partners van de Dutch Green Building Week (DGBW) gezamenlijk afgesproken een concept te ontwikkelen voor het realiseren van een ‘Waardevolle School’. Een duurzaam gebouw, goed beheer, duurzaam gedrag én ruimte voor educatie over duurzaamheid; dat zijn de ingrediënten van ‘De Waardevolle School’. Vrije School Zaanstreek is hiervoor het eerste pilotproject.

Educatie

Kinderen uit groep 6 van de Vrije School Zaanstreek hebben in dit kader een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd. Na een gastles duurzaamheid door 'gastmeester' Joost Bennekers, mochten de kinderen zelf op onderzoek uit. Dit deden ze aan de hand van BREEAM-NL Junior, een interactieve lesmethode waarmee leerlingen hun eigen schoolgebouw op duurzaamheid onderzoeken en beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van tien categorieën: afval, communicatie, energie, gebouw en omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid, voedsel en water.

Belangrijkste stakeholders

Annemarie van Doorn, directeur DGBC: "Door de kinderen te betrekken en hen een stem te geven, krijgen we inzicht in de wensen van de belangrijkste stakeholders. Zij vertellen ons hoe hun school er in de toekomst uit zou moeten zien." Op hun verkenningstocht door de school constateerden de kinderen dat er nog genoeg te verbeteren valt op hun school. Zo is het binnenklimaat niet optimaal en het CO2 gehalte te hoog. Dit is wel bij te sturen door de ramen open te zetten maar daardoor wordt het koud in de klassen en gaat er veel energie verloren. Ook constateerden de kinderen dat de lampen soms onnodig branden en plastic niet apart wordt ingezameld.

Kinderen laten ons zien dat er met inzicht en gedragsmaatregelen al veel is bij te sturen. Joost Bennekers: "Dit is dan ook een aanvullende uitdaging bij de verduurzaming van bestaande gebouwen. Het gaat niet alleen om de fysieke maatregelen maar zeker ook om hoe het gebouw wordt gebruikt."

Waardevolle school

Het onderzoek door de kinderen is een eerste stap en belangrijk onderdeel van de inventarisatiefase. Hierna volgen nog een visiemeeting met het docententeam, een energiebesparingsonderzoek en een CO2 footprintberekening. Deze input zal vervolgens vertaald worden naar een concreet plan voor de verduurzaming van het schoolgebouw, de organisatie en het lesmateriaal dat ontwikkeld wordt ten behoeve van de Waardevolle School.

Meer informatie bij de Dutch Green Building Council