Praktijkervaringen

Eco-spionnen bij De Vliegers in Middelharnis (PO)

Basisschool De Vliegers in Middelharnis neemt al sinds 2005 deel aan het programma Eco-Schools. In 2010 kreeg de school een nieuw gebouw. Bij de ontwikkeling is niet alleen goede afstemming met de buurt verzorgd, ook is uitgebreid rekening gehouden met duurzaamheid en de werkgroep, het Eco-team, van de school waren daarbij betrokken. Zo wordt er gebruik gemaakt van aardwarmte waardoor warmte/koude uit de bodem beschikbaar is. Ook is er een grijswatersysteem: met de regenopvang onder het schoolplein kunnen de wc’s gespoeld worden. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst.

Met de aardwarmte is een mooi systeem geïnstalleerd, maar het werkt niet altijd optimaal. Om dit te verbeteren, wordt het energieverbruik wekelijks bekeken. Dit geeft inzicht en het biedt kansen voor leerlingen van groep 8 om er tabellen en grafieken van te maken. Leerlingen zijn actief om middels gedragsregels het gedrag van hun docenten en medeleerlingen te verbeteren: lichten uit, digi-scherm en computerschermen uit in pauzes en aan het eind van de dag, enzovoort. Deze ‘eco-spionnen’ hebben aangetoond dat dit bij de groepen 1 en 2 het beste gebeurt.