De werkgroep NME & Energie heeft een portfolio met een Top 7 EnergieEducatie-producten samengesteld. Deze worden door de werkgroep en het NME-werkveld gezamenlijk goed en breed onder de aandacht gebracht van het onderwijs. De komende weken wordt van deze zeven producten een goede beschrijving gemaakt. De Top7 EnergieEducatie-producten vind je onder 'Educatief aanbod' en bestaat uit de volgende producten:

  • Energieke Scholen (inclusief alle aanvullingen en varianten)
  • Leskist Groene Energie
  • Energie(r)evolutie
  • Klimaat en de Noordpool
  • Leskist Energiek
  • Plek onder de Zon
  • Dol op Duurzaamheid

De komende tijd wordt de focus van de Werkgroep NME & Energie verlegd naar het samen ontwikkelen (en vervolgens natuurlijk ook uitvoeren) van een ‘Profileringsplan/-campagne NME & EnergieEducatie’. Tijdens de volgende bijeenkomst op maandagmiddag 20 juni wordt hieraan verder gewerkt.

Neem voor aanmelden en meer informatie contact op met Bregje van den Brand.

energieke scholenleskist groene energiede energie r evolutiehet klimaat en de noordpool

leskist energiekplek onder de zondol op duurzaamheid